Elektronický liekový reťazec v ÚVN Praha

  • Zadávateľ: Ústřední vojenská nemocnice v Praze
  • Lokalita realizácie: Praha, Česká republika
  • Realizoval: ICZ a. s.

Ústredná vojenská nemocnica v Prahe je prvé zdravotnícke zariadenie v ČR, ktoré využíva unikátne riešenie z dielne ICZ. Elektronický liekový reťazec systematicky zvyšuje bezpečnosť podávania liekov, racionalizuje liekovú politiku a zefektívňuje finančné toky súvisiace s liečivami. Riešenie zahŕňa aj implementáciu špecializovaných inteligentných mobilných čítačiek.