Elektronické služby Úřadu průmyslového vlastnictví

  • Zadavatel: Úrad priemyselného vlastníctva SR
  • Datum realizace: 2013 - 2015
  • Lokalita realizace: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Elektronické služby Úřadu průmyslového vlastnictví zpřístupňují kompletní komunikaci mezi úřadem a konečným příjemcem služby v plnohodnotné elektronické komunikaci a aplikují legislativní zrovnoprávnění papírové a elektronické komunikace. Díky tomuto řešení mohou fyzické i právnické osoby pohodlně vyřídit svoje požadavky v souvislosti s problematikou průmyslového vlastnictví.
Na tomto projektu se společnost ICZ Slovakia podílela jako subdodavatel formulářového řešení a webových registrů.