Elektronické operačné sály v Nemocnici Třebíč

  • Zadávateľ: Nemocnice Třebíč
  • Lokalita realizácie: Třebíč, Česká republika
  • Realizoval: ICZ a. s.

ICZ implementovala vysoko moderné riešenie z rady ICZ AMIS*HD pre digitalizáciu prevádzky operačných sál, elektronickú správu operačnej dokumentácie a plánovanie prevádzky operačných sál. Riešenie organicky nadväzuje na nemocničný informačný systém.