Elektronická sbírka zákonů (SLOV-LEX)

  • Zadavatel: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Datum realizace: 2014 - 2015
  • Lokalita realizace: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Elektronická sbírka zákonů (SLOV-LEX) je klíčovou komponentou, jejímž posláním je zefektivnění a modernizace tvorby právních předpisů a zlepšování využíváním zdrojů právních předpisů. Výsledky projektu zajišťují skutečný a efektivní přístup všech občanů a odborné veřejnosti k platné legislativě, umožňují řídit legislativní proces a současně představují pracovní nástroj pro odbornou i širokou veřejnost.
Předmětem dodávky ICZ Slovakia byl vývoj a implementace čtyř klíčových modulů systému pro digitalizaci a zpracování sbírky zákonů SR, jejich ověření, automatizované generování, podepisování a následnou publikaci na portálu www.slov-lex.sk.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím operačního programu Informatizace společnosti.