Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX)

  • Zadávateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Dátum realizácie: 2014 - 2015
  • Lokalita realizácie: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s. ako subdodávateľ jednej z významných častí projektu

Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX) je kľúčovým komponentom, ktorého poslaním je zefektívnenie a modernizácia tvorby práva a zlepšenie využívania zdrojov práva. Výsledky projektu zabezpečujú skutočný a efektívny prístup všetkých občanov a odbornej verejnosti k platnej legislatíve, umožňujú riadiť legislatívny proces a sú zároveň pracovným nástrojom pre odbornú a širokú verejnosť.

Predmetom dodávky ICZ Slovakia bol vývoj a implementácia štyroch kľúčových modulov systému pre digitalizovanie a spracovanie zbierky zákonov SR, ich verifikáciu, automatizované generovanie, podpisovanie a následnú publikáciu na portáli www.slov-lex.sk.

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti.