Efektivní správa dokumentace

  • Zadavatel: Alstom Power s.r.o.
  • Datum realizace: 2007 – 2008
  • Lokalita realizace: Brno
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Cílem řešení implementovaného ve společnosti ALSTOM Power, která je světovým specialistou v oblasti energetických a dopravních systémů, bylo umožnit efektivní správu dokumentace s tím, že byl kladen důraz na integraci s nástroji na její vytváření (MS Office a AutoCAD) a se systémem elektronické pošty.
Řešení bylo navrženo tak, aby umožňovalo správu standardní dokumentace (technologické postupy výroby, oprav či údržby, pracovní návody, plány kontrol apod.) a současně také evidenci, přípravu a archivaci celé dokumentace týkající se konkrétní zakázky či projektu. Zákazníkovi tak poskytuje komplexní přehled o jednotlivých obchodních případech, ke kterým lze dohledat kompletní platnou dokumentaci, včetně obchodní (nabídka, smlouva, apod.) nebo odborné dokumentace (výkresy, postupy, apod.) a elektronické pošty.
Dalším přínosem řešení, který zefektivňuje práci především v oddělení konstrukce, je úzké propojení systému pro správu dokumentů s nástrojem AutoCAD, díky němuž umožňuje přímo otevírat/ukládat dokumenty z/do centrálního zabezpečeného úložiště dokumentů, vytvářet nové verze výkresů, vkládat bloky z jiných centrálně uložených výkresů, atd.