Důvěryhodná výpočetní základna (DVZ)

  • Zadavatel: Ministerstvo spravedlnosti České republiky
  • Realizoval: S.ICZ a.s.

Cílem projektu bylo vybudování jednotné bezpečné platformy pro provoz informačních systémů zajišťující bezpečnostní funkce, vysokou provozní spolehlivost a řízení přístupu k aktivům. Projet DVZ zahrnoval návrh adresářových služeb Active Directory zohledňující organizační a geografickou strukturu MSP, bezpečnostní funkce splňující zásady infomační bezpečnosti, implementaci infrastrukturních síťových služeb, bezpečné nastavení operačních systémů na serverech a desktopech, definování skupinových politik, zavedení infrastruktury veřejných klíčů atd. Důvěryhodná výpočetní základna je založena na technologiích Microsoft Windows a VMware vSphere, zohledňující širokou škálu norem: ČSN ISO/IEC 27001 a 17779, zákony: 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti a  181/2014 Sb., zákon o kybernetické bezpečnosti.