Dodávka řešení porovnávacího datového zdroje

  • Zadavatel: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
  • Datum realizace: 2014
  • Lokalita realizace: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

V souladu s výsledným popisem předmětu zakázky vytvořeným v rámci procesu soutěžního dialogu IT služby pro e-Justice bylo nevyhnutelnou součástí vytvoření elektronické sbírky zákonů v elektronické podobě a také vytvoření samotného elektronického obsahu právních předpisů.
Klíčovým předpokladem pro vytvoření tohoto obsahu interními kapacitami Ministerstva spravedlnosti SR bylo zabezpečení spolehlivých nezávislých datových zdrojů a souvisejících konzultačních, implementačních, konsolidačních a migračních prací.
Pro dosažení právní závaznosti elektronické podoby právních předpisů bylo třeba zabezpečit správnost jejich znění blížící se úrovni 100% shody s obsahem tištěné Sbírky zákonů SR. Úlohou ICZ Slovakia bylo tedy vytvořit spolehlivý porovnávací datový zdroj, který se musel skládat minimálně ze dvou nezávislých datových zdrojů. V rámci tohoto procesu bylo třeba vytvořit nástroje pro porovnávání a sledování změn v těchto zdrojích a nástroje pro vyhledávání, analýzu a řešení konfliktů konsolidace. Tak vznikl datový zdroj, jehož spolehlivost překračuje existující datové zdroje a míra výskytu chyb je menší než 0,1 %. Následné ověření právních předpisů je založeno na elektronickém porovnání obsahu právních předpisů MS SR se spolehlivým porovnávacím datovým zdrojem a případném řešení konfliktů konsolidace.