Digitalizace papírových dokumentů ve společnosti PSS, a.s.

  • Zadavatel: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
  • Datum realizace: 2013 - 2014
  • Lokalita realizace: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Díky implementaci projektu automatického rozpoznávání papírových formulářů a následného zpracování a správy oběhu elektronických formulářů se v První stavební spořitelně ročně digitalizují více než dva miliony stran dokumentů.  Kromě primárního efektu digitalizace přináší toto řešení i výrazné zkrácení doby při uzavírání nových pojistných smluv, snížení chybovosti a v neposlední řadě také snížení provozních nákladů.
V prvním kroku implementace společnost ICZ Slovakia analyzovala a následně implementovala do řešení existující formuláře. Systém rozeznává definovaná datová pole na formulářích a následně je automaticky zpracovává – v současné době se automaticky zpracovává přibližně 10 základních typů formulářů. Výhodou řešení je rovněž přístup a možnost vyhledávání dokumentů v elektronickém archivu.
Dodané řešení v plném rozsahu nahrazuje původní logiku zpracování dokumentů doručených poštou případně faxem a následné ruční zadávání dat a indexačních údajů do informačních systémů spořitelny. Navíc je koncipované tak, aby v budoucnosti umožňovalo řešit zpracování i dalších typů dokumentů, případně změny návrhu stávajících dokumentů.