Česká správa sociálního zabezpečení

  • Zadavatel: Česká správa sociálního zabezpečení
  • Datum realizace: 2012 - 2013
  • Lokalita: 85 organizačních jednotek ČSSZ
  • Realizoval: ICZ a.s.

Předmětem  poskytovaných služeb byla  dodávka a implementace  Elektronické spisové služby a elektronicky řízeného oběhu dokumentů,  integrace na okolní prostředí včetně integrace na vlastní IDM a další externí AIS a poskytování služeb technické podpory a dlouhodobého významného rozvoje.