Bezfilmová nemocnica – Masarykov onkologický ústav Brno

  • Zadávateľ: Masarykův onkologický ústav Brno
  • Lokalita realizácie: Brno, Česká republika
  • Realizoval: ICZ a. s.

Masarykov onkologický ústav v Brne je onkologickým centrom, kde sú na jednom mieste sústredené všetky nevyhnutné medicínske odbory pre zaistenie komplexnej onkologickej liečby solídnych nádorov dospelých pacientov. Ide o popredné zdravotnícke pracovisko špecializujúce sa na onkologickú liečbu v Európe. ICZ implementovala plne bezfilmovú prevádzku zariadenia, ktorá kompletne digitalizovala všetky procesy súvisiace s akvizíciou, distribúciou, správou i archiváciou zdravotníckych obrazových informácií. Ide o európsky významný projekt a prvú bezfilmovú nemocnicu v ČR.