Automatizovaná správa dokumentace v dm drogerie

  • Zadavatel: dm drogerie markt, s.r.o.
  • Datum realizace: 2013
  • Lokalita realizace: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Cílem projektu realizovaného společností ICZ Slovakia ve společnosti dm drogerie markt bylo automatizovat a zpřehlednit činnosti spojené se správou dokumentace vybudováním softwarové a aplikační infrastruktury na sledování vzniku, evidenci a správu dokumentů. Implementované řešení je koncipováno jako kombinace klientských a serverových aplikací pro správu a oběh dokumentů a již používané technologie pro skenování dokumentů.
Po implementaci řešení se dokumenty doručené do společnosti dm drogerie markt, s.r.o evidují na podatelnách v centrále společnosti a v hlavním logistickém skladu, kde následně probíhá i skenování záznamů. Připojení naskenovaných dokumentů k záznamům v systému dochází automaticky na základě čísla záznamu, které uživatel zadá při skenování záznamu. Naskenované obrázky se ukládají do úložiště dokumentů.
Implementací tohoto řešení splnila společnost dm drogerie markt zákonnou povinnost vést správu dokumentace v souladu s platnou legislativou a současně zefektivnila a zpřehlednila správu a oběh dokumentů v rámci organizace skládající se z více než 130 prodejen po celém Slovensku.