ALES úspěšně dokončil zakázku “LETVIS upgrade”

V uplynulých dnech firma ALES, s.r.o. úspěšně dokončila zakázku Ministerstva obrany ČR z 29. 3. 2021 „LETVIS upgrade“, na které spolupracovala s Vojenským technickým ústavem. Předmětem zakázky byla modernizace informačního systému pro řízení letového provozu LETVIS na vojenských letištích AČR a u 26. pluku velení, řízení a průzkumu v provázanosti se zaváděním systému TopSky u civilního Řízení letového provozu. Oba systémy byly vzájemně propojeny tak, že je mezi nimi možné předávání zpráv o jednotlivých letech a rovněž je možné předávání si letů mezi civilními a vojenskými stanovišti řízení letového provozu. Systém LETVIS byl zároveň upraven tak, aby odrážel požadavky na vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti. Znovu bylo v praxi prokázáno, že ALES je kvalifikovaným a spolehlivým dodavatelem, s jehož službami je Armáda České republiky jako uživatel dlouhodobě spokojena.