ALES úspěšne dokončil zakázku “LETVIS upgrade”

V uplynulých dňoch firma ALES, s.r.o. úspešne dokončila zákazku Ministerstva obrany SR z 29. 3. 2021 „LETVIS upgrade“, na ktorej spolupracovala s Vojenským technickým ústavom. Predmetom zákazky bola modernizácia informačného systému pre riadenie letovej prevádzky LETVIS na vojenských letiskách AČR a pri 26. pluku velenia, riadenia a prieskumu v previazanosti so zavádzaním systému TopSky pri civilnom riadení letovej prevádzky. Oba systémy boli vzájomne prepojené tak, že je medzi nimi možné odovzdávanie správ o jednotlivých letoch a taktiež je možné odovzdávanie si letov medzi civilnými a vojenskými stanoviskami riadenia letovej prevádzky. Systém LETVIS bol zároveň upravený tak, aby odrážal požiadavky na vývoj v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Znovu bolo v praxi dokázané, že ALES je kvalifikovaným a spoľahlivým dodávateľom, s ktorého službami je Armáda Českej republiky ako užívateľ dlhodobo spokojná.