ICZ AMIS*MISRegion pre Moravsko-sliezsky kraj

  • Zadávateľ: Moravskoslezský kraj
  • Lokalita realizácie: Moravsko-sliezsky kraj, Česká republika
  • Realizoval: ICZ a. s.

ICZ úspešne implementovala komplexný manažérsky informačný systém pre riadenie zdravotníckych zariadení v kraji ako celku. ICZ AMIS*MISRegion je koncipovaný ako nadstavbový modul využívajúci všetky vlastnosti a benefity štandardného manažérskeho informačného systému ICZ AMIS*MIS. Je zásadným nástrojom pre úspešné riadenie poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých nemocniciach kraja. Úspešná implementácia prispela okrem ďalších faktorov k výraznému zlepšeniu hospodárenia krajských nemocníc, ktoré iba v prvom roku prevádzky zo straty 37 miliónov korún v roku 2013 dospeli k viac ako 15-miliónovému zisku v roku 2016. Projekt bol ocenený ako IT projekt roka v prestížnej súťaži CIO Grandprix.