ICZ AMIS*MIS v Nemocnici Jihlava

  • Zadávateľ: Nemocnice Jihlava
  • Lokalita realizácie: Jihlava, Česká republika
  • Realizoval: ICZ a. s.

Nemocnica Jihlava je pre región Vysočina komplexným zdravotníckym zariadením, ktoré je zároveň onkologickým centrom pre diagnostiku a špecializovanú liečbu onkologických ochorení v regióne. ICZ tu implementovala v ČR veľmi úspešný manažérsky informačný systém ICZ AMIS*MIS, zameraný na efektívne riadenie a ekonomickú prevádzku nemocnice.