Správa, archivácia a obeh dokumentov

Získajte kontrolu nad svojimi dokumentmi a zefektívnite riadenie firemných procesov.

Produkty pre správu, archiváciu a riadenie dokumentov sú využiteľné v oblastiach komerčného i verejného sektora a sú pripravené vyriešiť všetky vaše potreby týkajúce sa práce s dokumentmi. Vysoko funkčné, bezpečné a výkonné riešenia spoločnosti ICZ Slovakia pokrývajú oblasť riadenia dokumentov podľa platnej legislatívy (elektronická spisová služba vrátane prepojenia na ÚPVS), oblasť dlhodobého uchovávania dokumentov (garantovaný a dlhodobý archív), ako aj oblasť riadenia firemných procesov (workflow systémy).

Široká produktová základňa spoločnosti ICZ Slovakia vám prinesie používateľský komfort a navždy vás zbaví dokumentovej záťaže.

Prehľad produktov

ICZ e-spis
Systém pre správu registratúry ICZ e-spis predstavuje jednotnú platformu pre všetky vaše dokumentové agendy.

Produktový list v PDF

ICZ UPVS adapter
Jednoduchý prístup do elektronickej schránky právnickej osoby bez nutnosti opakovaného používania eID karty.

Produktový list v PDF

ICZ jFlow a ICZ jDoc
Systém pre riadenie a uľahčenie firemných procesov, riešenie pre správu elektronických dokumentov.

jFlow – produktový list v PDFjDoc – produktový list v PDF

ICZ eSCAN
Jednoduchý skenovací nástroj eSCAN pre rýchlu digitalizáciu papierových dokumentov.

Produktový list v PDF

Referencie

U. S. Steel Košice, s.r.o.

V roku 2019 sa spoločnosť USSK rozhodla prostredníctvom implementácie riešenia od spoločnosti  ICZ Slovakia a. s. minimalizovať (teda v maximálne možnej miere odstrániť) obeh papierovej pošty (dokumentov) po spoločnosti a nastaviť smerovanie k tzv. „bezpapierovej“ spoločnosti. Nasadené riešenie pozostáva z informačného systému pre Správu registratúry ICZ e-spis so skenovacím modulom ICZ eSCAN, integračnej aplikácie ICZ UPVS adapter s konektorom na … Čítajte ďalej

Západoslovenská energetika, a.s.

V roku 2005 sa vedenie ZSE rozhodlo nahradiť manuálnu správu registratúry elektronickým systémom. Jednou z hlavných požiadaviek ZSE na dodávateľa v rámci elektronického systému na správu registratúry bolo aj zriadenie skenovacích pra­covísk, ktoré umožnia naskenované dokumenty v elektronickej podobe importovať do tzv. dokumentového úložiska. V priebehu rokov 2005–2006 spoločnosť ICZ Slovakia a.s. postupne nahradila manuálnu správu registratúry … Čítajte ďalej

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

Na základe existencie veľkého množstva dokumentov, ktoré boli a sú doru­čované do SVP alebo vznikajú interne a ktoré bolo a je nutné spracovávať a ucho­vávať si SVP realizáciou projektu a implementáciou systému ICZ e-spis od spoločnosti ICZ Slovakia zabezpečilo automatizáciu a sprehľadnenie činností spojených so správou registratúry a obehom dokumentov v rámci podniku a jeho OZ. Od roku … Čítajte ďalej

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Po vstupe zákona 395/2002 (Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov) do platnosti, zamestnanci riaditeľstva NsP analyzovali tok a typy dokumentov na jednotlivých úsekoch a oddeleniach nemocnice a vytvorili komplexný registratúrny plán a poriadok. Ručné spracovanie záznamov sa začalo riadiť pravidlami registratúrneho poriadku. V polovici roku 2005 sa vedenie nemocnice rozhodlo nahradiť … Čítajte ďalej

Automatizovaná správa registratúry v dm drogerie

Cieľom projektu v dm drogerie markt bolo automatizovať a sprehľadniť činnosti spojené so správou registratúry vybudovaním softvérovej a aplikačnej infraštruktúry na sledovanie vzniku, evidencie a správy dokumentov.

STABILITA na ceste k bezpapierovej organizácii

Pre spoločnosť STABILITA ICZ Slovakia navrhla a implementovala riešenie, vďaka ktorému získali oprávnení zamestnanci zo všetkých pobočiek na Slovensku rýchly a efektívny prístup ku všetkým klientskym zmluvám a ďalším potrebným dokumentom.

Elektronický obeh písomností

V rámci organizácie Ministerstva obrany SR podporuje celý životný cyklus dokumentu od jeho vzniku, cez spracovanie až po vyradenie, príp. dlhodobú dôveryhodnú archiváciu.
Na základe filtrov referencie nenájdené.