U. S. Steel Košice, s.r.o.

  • Produkty: ICZ e-spis, ICZ eSCAN, ICZ UPVS adapter, e-BOX
  • Zadávateľ: U. S. Steel Košice, s.r.o.
  • Dátum realizácie: 2019
  • Lokalita: Košice, Slovensko
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

V roku 2019 sa spoločnosť USSK rozhodla prostredníctvom implementácie riešenia od spoločnosti  ICZ Slovakia a. s. minimalizovať (teda v maximálne možnej miere odstrániť) obeh papierovej pošty (dokumentov) po spoločnosti a nastaviť smerovanie k tzv. „bezpapierovej“ spoločnosti. Nasadené riešenie pozostáva z informačného systému pre Správu registratúry ICZ e-spis so skenovacím modulom ICZ eSCAN, integračnej aplikácie ICZ UPVS adapter s konektorom na e-spis a s Management consolou a aplikácie e-Box (na podporu spracovania /skartovania, zaručenej konverzie, doručenie papierovej verzie/ a vyradenia fyzických dokumentov).

Celé riešenie zároveň je implementované aj v šiestich dcérskych spoločnostiach USSK. Systém pre USSK umožňuje ukladať, evidovať, sprístupňovať, garantovať originalitu a nemennosť obsahu a po uplynutí vopred definovanej doby likvidovať elektronické dokumenty. Riešenie zároveň pokrýva analogický proces pre elektronické dokumenty ako pokrýva správa registratúry pre papierové dokumenty. Implementované riešenie ďalej zabezpečuje možnosť efektívnej elektronickej komunikácie USSK so štátom a štátnymi inštitúciami a tiež umožňuje spracovanie pošty v súlade s legislatívnymi požiadavkami vyplývajúcimi z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov.

Zavedenie riešenia prináša USSK tiež zníženie nákladov a skrátenie dôb na spracovanie (jednoduchší a rýchlejší obeh elektronických dokumentov, efektívnejšia G2B a B2B elektronická komunikácia, súčasná dostupnosť dokumentu pre viacerých spracovateľov a efektívne manažovanie zastupiteľnosti, rýchleho vyhľadania dokumentu, spisu, zistenia stavu vybavenia, jednoduchej prípravy spisu na odovzdanie). Zároveň riešenie od spoločnosti ICZ Slovakia a. s. prináša USSK úplnú evidenciu pošty na jednom mieste dostupnú kedykoľvek a kdekoľvek, preukázateľný spôsob jej spracovania a vybavenia, riadený prístup k dokumentom prostredníctvom oprávnení, sledovanie termínov vybavenia, notifikácie.

USSK používa riešenie pre vedenie agendy podliehajúcej registratúrnej povinnosti a pre potreby elektronickej komunikácie na ÚPVS SR. Riešenie je integrované na Ústredný portál verejnej správy (ďalej aj ÚPVS) pre potreby obojsmernej komunikácie so všetkými jednotlivými e-schránkami spoločnosti U.S. Steel Košice s.r.o. vrátane jej 6 dcérskych spoločností a tiež je integrované na interné DMS ScanView a podnikový ERP (pre import Organizačnej štruktúry).

 

O zákazníkovi

U. S. Steel Košice, s.r.o. je integrovaný hutnícky podnik s vyše 50-ročnou tradíciou, ktorý zamestnáva takmer 11 000 ľudí a jeho materskou spoločnosťou je popredný svetový výrobca ocele – United States Steel Corporation. Do skladby výrobkov USSK patria produkty s vysokou pridanou hodnotou, ktoré nachádzajú uplatnenie v automobilovom, obalovom, elektrotechnickom, spotrebnom a stavebnom priemysle.