Projekt: ATM systém a Simulátor pro Department of Civil Aviation Myanmar

V roce 2019 byla podepsána smlouva na dodávku funkčního ATM systému a simulátoru na APP (approach) a TWR (tower) pro Department of Civil Aviation Myanmar na letiště Yangon, Mandalay a Nay Pyi Taw v Myanmaru. Na projektu jsme participovali s naším strategickým obchodním partnerem z Japonska, společností NEC Corporation, dodavatelem radarů a hardwaru. S NEC Corporation úspěšně spolupracujeme více než 10 let na více zahraničních zakázkách, např. v Bangladéši, Malawi nebo Nepálu.

Projekt v Myanmaru měl být ukončen v říjnu 2021. Vzhledem k celosvětové pandemii Covid-19, omezení v letecké přepravě i vzhledem k bezpečnostní situaci v Myanmaru musel být projekt po interních FAT testech pozastaven. Začátkem roku 2023 byly práce na projektu obnoveny a v krátké době se projektovému týmu podařilo připravit systém a vycestovat k zákazníkovi do Myanmaru. Na všechna tři tamní letiště jsme úspěšně nasadili náš systém a zaškolili jsme tamější techniky i operátory.

Zároveň se jednalo o první kompletní nasazení moderního ICZ LETVIS ATM systému s novými aplikacemi ICZ LETVIS CWS, ICZ LETVIS MST, ICZ LETVIS URDI a dalšími moduly. Součástí dodávky byl také simulátor, který umožňuje řídícím trénovat řízení letového provozu a zároveň dokáže plnit funkci záložního systému.

Série služebních cest byla zdárně ukončena v červenci 2023 podpisem SAT testů a potvrzením, že dodaný systém splňuje technickou specifikaci. Zkušební provoz systému byl úspěšně ukončen v polovině července 2023.

Naše spolupráce s NEC Corporation je dlouhodobě velmi úspěšná a společně se nám daří realizovat zakázky v exotických teritoriích a přispět k tomu, aby v asijských a afrických zemích byla letecká přeprava maximálně bezpečná a spolehlivá. Pro ALES má tento projekt další benefit v tom, že pro více členů týmu to byl jejich první zahraniční projekt a získali řadu zásadních pracovních zkušeností. Kolegové kromě pracovních povinností měli možnost poznat netradiční a poměrně neznámou zemi. Svědčí o tom i přiložené fotografie.

Slovy generální ředitelky ALES a.s., Kataríny Galajdové:

Realizace a ukončení tohoto projektu je pro náš nosný produkt milníkem. Představuje vůbec první nasazení kompletního systému nové generace – ICZ LETVIS ATM. Zejména fáze zprovoznění systému na třech letištích u koncového zákazníka – Department of Civil Aviation Myanmar, byla náročná. Instalace systému a školení operátorů a techniků se neobešly bez kapacitních problémů, kvůli zdravotním potížím našich pracovníků, které je postihly přímo v Myanmaru. K tomu se přidaly technické problémy, především absence stabilního spojení mezi jednotlivými letišti, na straně uživatele. Přesto se podařilo plánovaný harmonogram dodržet a dodávku dokončit, o čemž svědčí úspěšně zrealizované Site Acceptance Tests. V říjnu 2023 se bude konat kontrolní oblet, který je posledním krokem k ověření správné činnosti radarové techniky dodané od NEC a ATC systému dodaného naší společností. Celému projektovému týmu i všem pracovníkům, kteří se jakkoli podíleli na realizaci a ukončení tohoto projektu patří díky za jejich práci a velké úsilí.“

Myanmar je převážně buddhistickou zemí v jihovýchodní Asii s více než 53 miliony obyvatel. Před rokem 1989 nesla ještě koloniální název Barma. Hlavním městem je od roku 2005 Nay Pyi Taw. Jedná se o zemi, v níž nadále přetrvává výjimečný stav. I z toho důvodu bylo splnění kontraktu pro projektový tým velkou výzvou, počínaje cestováním, pobytem v zemi i vlastní realizací prací.