Projekt: ATM systém a Simulátor pre Department of Civil Aviation Myanmar

​V roku 2019 bola podpísaná zmluva na dodávku funkčného ATM systému a simulátora na APP (approach) a TWR (tower) pre Department of Civil Aviation Myanmar na letiská Yangon, Mandalay a Nay Pyi Taw v Mjanmarsku. Na projekte sme participovali s našim strategickým obchodným partnerom z Japonska, spoločnosťou NEC Corporation, dodávateľom radarov a hardvéru.  S NEC Corporation úspešne spolupracujeme viac ako 10 rokov na zahraničných zákazkách, napr. v Bangladéši, Malawi alebo v  Nepále.

Projekt v Mjanmarsku mal byť ukončený v októbri 2021. Vzhľadom na  celosvetovú pandémiu Covidu, obmedzenia v leteckej preprave aj vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v Mjanmarsku musel byť projekt  po interných FAT testoch pozastavený. Začiatkom roka 2023 sa práce obnovili a v krátkom čase sa projektovému tímu podarilo pripraviť systém a vycestovať k zákazníkovi do Mjanmarska.  Na všetky tri letiská sme úspešne nasadili náš systém, zaškolili technikov aj operátorov.

Zároveň sa jednalo o prvé kompletné nasadenie moderného ICZ LETVIS ATM  systému s novými aplikáciami ICZ LETVIS CWS, ICZ LETVIS MST, ICZ LETVIS URDI a ďalšími  modulmi. Súčasťou dodávky bol aj simulátor, ktorý umožňuje riadiacim trénovať riadenie letovej prevádzky a zároveň dokáže plniť funkciu záložného systému.

Séria služobných ciest bola zdarne ukončená v júli 2023 podpisom SAT testov a potvrdením, že dodaný systém spĺňa technickú špecifikáciu. Skúšobná prevádzka systému  bola úspešne ukončená v polovici júla 2023. 

Spolupráca s NEC Corporation je dlhodobo veľmi úspešná a spoločne sa nám darí realizovať zákazky v exotických teritóriách a prispieť k tomu aby v ázijských a afrických krajinách bola letecká preprava maximálne bezpečná a spoľahlivá. Pre ALES má tento projekt ďalší benefit v tom, že pre viacerých členov tímu  to bol ich prvý, zahraničný projekt a získali množstvo zásadných pracovných skúseností.  Kolegovia okrem pracovných povinností mali možnosť spoznať netradičnú a pomerne neznámu krajinu. O čom svedčia aj priložené fotografie.

Slovami generálnej riaditeľky ALES a.s., Kataríny Galajdovej:

„Realizácia a ukončenie tohto projektu je pre náš nosný produkt míľnikom. Predstavuje vôbec prvé nasadenie kompletného systému novej generácie – ICZ LETVIS ATM. Najmä fáza sprevádzkovania systému na troch letiskách u koncového zákazníka – Department of Civil Aviation Myanmar, bola náročná. Inštalácia systému a školenia operátorov a technikov sa neobišli bez kapacitných problémov, kvôli zdravotným ťažkostiam našich pracovníkov, ktoré ich postihli priamo v Mjanmarsku. K tomu sa pridali technické problémy, predovšetkým absencia stabilného spojenia medzi jednotlivými letiskami, na strane užívateľa. Napriek tomu sa podarilo plánovaný harmonogram dodržať a dodávku dokončiť, o čom svedčia úspešne zrealizované Site Acceptance Tests. V októbri 2023 sa bude konať kontrolný oblet, ktorý je posledným krokom k overeniu správnej činnosti radarovej techniky dodanej od NEC a ATC systému dodaného našou spoločnosťou. Celému projektovému tímu ako aj všetkým pracovníkom, ktorí sa akokoľvek podieľali na realizácii a ukončení tohto projektu patrí vďaka za ich prácu a veľké úsilie.“

Mjanmarsko je prevažne budhistickou krajinou v juhovýchodnej Ázii s viac ako 53 miliónmi obyvateľov. Pred rokom 1989 niesla ešte koloniálny názov Barma.  Hlavým mestom je od roku 2005  Nay Pyi Taw. Jedná sa o krajinu, v ktorej naďalej pretrváva výnimočný stav. Aj z toho dôvodu bolo splnenie kontraktu pre projektový tím veľkou výzvou, počínajúc cestovaním, pobytom v krajine aj vlastnou realizáciou prác.