Efektivní správa dokumentace ve společnosti ZSE, a. s.

  • Zadavatel: Západoslovenská energetika, a.s.
  • Datum realizace: 2005 - stále probíhá
  • Lokalita realizace: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Implementací řešení ICZ e-spis ve společnosti Západoslovenská energetika, a.s. (dále pouze ZSE) byla provedena automatizace a zvýšení přehlednosti činností spojených se správou dokumentace ve třech divizích společnosti: Západoslovenská energetika, Energia a Distribúcia. Evidence a zpracování pošty a s ní související dokumentace tedy probíhá pouze elektronicky a díky centrálnímu úložišti dokumentů je vše zpětně dohledatelné všemi oprávněnými uživateli v rámci příslušné divize.
Dokumenty doručené do ZSE se evidují na podatelnách v jednotlivých pobočkách, kde následně probíhá i skenování záznamů. Každý naskenovaný dokument je označen čárovým kódem vygenerovaným systémem po zaevidování dokumentu do systému správy dokumentace uživatelem. Následně je na základě čárového kódu každý dokument automaticky připojen k příslušnému záznamu v systému dokumentace.
V rámci rozvoje řešení byl systém ICZ e-spis rozšířen o další aplikace a funkce a došlo ke zvýšení uživatelského komfortu. Systém umožňuje například vyhledávání základních informací o záznamech v celé databázi bez ohledu na uživatelská práva či třídění zásilek na poštovním podacím lístku podle čárového kódu, apod.