Agenda dopravních přestupků v Chomutově

 • Zadavatel: Statutární město Chomutov
 • Realizoval: ICZ a.s.

Statutární město Chomutov se od 1.1.2020 stalo dalším územně samosprávním celkem, který zahájil měření rychlosti v rámci svého katastrálního území. Na základě výsledku výběrového řízení na dodávku potřebného softwaru se dodavatelem předmětného řešení stala společnost ICZ a.s..

Díky této skutečnosti se tak rozšířilo produktové portfolio Skupiny ICZ u tohoto partnera o modul Agenda dopravních přestupků, který rutinně a úplně pokryl veškeré potřebné procesní úkony v rámci přestupkového řízení. S ohledem na poptávku a požadavky partnera je dané řešení postaveno na dnes již snad běžných principech, tj. na principech multilicence, otevřenosti a bez skrytého „vendor lock-in“.

 

Hlavní body a zajímavosti implementace

Provoz ADP je zajištěn v Datovém centru ICZ (reálně v DC Coolhousing), zabezpečené spojení (VPN, HTTPS). ADP je modulem spisové služby ICZ e-spis.

ICZ implementovala upravené řešení ADP pro potřeby SM Chomutov:

 • není použit modul ADP – Předzpracování (Validace dat z měřících zařízení)
 • validace přestupků probíhá v SW Ramet
 • validovaná data (přestupky) jsou poté automaticky importovány ze zabezpečeného úložiště MMCH do ADP

Integrační vazby

Spisová služba ICZ e-spis (komunikace pomocí NS2 API)

 • využití modulu ICZ e-spis REX pro dotazy do ISZR
 • využití modulu ICZ e-spis DopisOnline pro Hybridní poštu

Informační systém Ginis

 • použito standardní řešení integrace mezi ADP a Ginis
 • ztotožnění subjektu v modulu Ginis GIN
 • evidence pohledávek (případů a předpisů) a další operace s nimi v modulu Ginis DDP
 • aktuálně odevzdána analýza a nabídka na úpravy integrace, které jsou specifické pro SMCH (změnové požadavky)

Registr silničních vozidel (RSV/CRV)

 • využití pro hromadné dotazy na zjištění osoby provozovatele vozidla z RSV/CRV

Statistický modul ADP

 • rozšiřující modul pro potřeby uživatelských statistik
 • sběr a vyhodnocení požadavků SMCH na zobrazení dat ve Statistickém modulu

Prostředí:

 • v rámci implementace je plně zprovozněno testovací i produkční prostředí ADP
 • testovací prostředí ADP je integrováno s testovacím prostředím spisové služby (vč. Hybridní pošty a ISDS) a pohledávkového systému
 • produkční prostředí ADP je integrováno s produkčním prostředím spisové služby (vč. Hybridní pošty, ISZR a ISDS), pohledávkového systému a RSV/CRV

Uživatelská podpora:

 • Supportní smlouva, definovány parametry SLA
 • ServiceDesk ICZ nonstop
 • HotLine v pracovních dnech 8:00-17:00