ALES provede modernizaci klíčového operačně-taktického systému velení a řízení Vzdušných sil AČR

V červenci tohoto roku podepsala společnost ALES, s.r.o. s Ministerstvem obrany ČR smlouvu na modernizaci informačního systému SEKTOR vojenského systému používaného 26. plukem  velení, řízení a průzkumu Vzdušných sil AČR a 53. plukem průzkumu a elektronického boje Pozemních sil AČR. Cílem je zajištění vysoké dostupnosti a spolehlivosti stávajícího systému a jeho přípravu na integraci pokročilých návazných systémů dle požadavků AČR a NATO.

IS SEKTOR VS je systémem řízení a velení, který je Vzdušnými silami AČR používán k:

  • poskytování letových provozních služeb;
  • taktickému řízení hotovostních letounů (bez ohledu na typ – řízení všech typů v rámci NATO) a částečně i taktickému řízení jednotek protiletadlového raketového vojska (PLRV);
  • zpracování a fúzi radarové informace;
  • tvorbě a distribuci obrazu o aktuální vzdušné situaci;
  • úkolům průzkumu.

Modernizace IS SEKTOR VS přinese AČR řadu nových schopností a funkcionalit včetně zabudování uživatelem definovaných komunikačních protokolů pro zajištění aliančního spojení s vysokou úrovní zabezpečení, a to v reálném čase. ICZ LETVIS, stěžejní produkt společnosti ALES, bude rozšířen o nové prvky a zároveň zachová většinu funkcionalit předchozí velmi úspěšné generace produktu (LETVIS).

K tomu říká generální ředitelka ALES Ing. Katarína Galajdová: „Projekt modernizace systému SEKTOR VS pro Vzdušné síly Armády České republiky je dalším významným a důležitým milníkem v dlouholeté spolupráci s naším strategickým vojenským partnerem. Naším záměrem je přispět k modernizaci Armády České republiky dodávkou moderního a spolehlivého informačního systému, který bude splňovat mezinárodní, národní a vojenské legislativní požadavky a zabezpečovat plnění operativně-taktických požadavků zákazníka.“