Spoločnosť ALES uskutoční modernizáciu kľúčového operačno-taktického systému velenia a riadenia Vzdušných síl AČR

V júli tohto roka podpísala spoločnosť ALES, s.r.o. s Ministerstvom obrany ČR zmluvu na modernizáciu informačného systému SEKTOR, vojenského systému používaného 26. plukom velenia, riadenia a prieskumu Vzdušných síl AČR a 53. plukom prieskumu a elektronického boja Pozemných síl AČR. Cieľom je zaistenie vysokej dostupnosti a spoľahlivosti existujúceho systému a jeho prípravu na integráciu pokročilých, nadväzujúcich systémov podľa požiadaviek AČR a NATO.

IS SEKTOR VS je systém riadenia a velenia, ktorý je používaný Vzdušnými silami AČR na:

  • poskytovanie letových prevádzkových služieb;
  • taktické riadenie pohotovostných lietadiel (bez ohľadu na typ – riadenie všetkých typov v rámci NATO) a čiastočne aj taktické riadenie jednotiek protilietadlového raketového vojska (PLVR);
  • spracovanie a fúziu radarovej informácie;
  • tvorbu a distribúciu obrazu o aktuálnej vzdušnej situácii;
  • prieskumné úlohy.

Modernizácia IS SEKTOR VS prinesie AČR rad nových schopností, funkcionalít, vrátane zabudovaných, užívateľom definovaných komunikačných protokolov pre zaistenie aliančného spojenia s vysokou úrovňou zabezpečenia a to v reálnom čase. ICZ LETVIS, kľúčový produkt spoločnosti ALES, bude rozšírený o nové prvky a zároveň si zachová podstatné funkcionality z predchádzajúcej, úspešnej generácie produktu (LETVIS).

Podľa slov generálnej riaditeľky ALES – Ing. Kataríny Galajdovej:  „Projekt modernizácie systému SEKTOR VS pre Vzdušné sily Armády Českej republiky je ďalším významným a dôležitým míľnikom v dlhoročnej spolupráci s našim strategickým, vojenským partnerom.  Našim zámerom je prispieť k modernizácii  Armády Českej republiky dodávkou moderného a spoľahlivého informačného systému, ktorý bude spĺňať medzinárodné, národné a vojenské legislatívne požiadavky a zabezpečovať plnenie operatívno-taktických požiadaviek zákazníka.“