PACS systém v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica

  • Zadávateľ: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
  • Dátum realizácie: 2009
  • Lokalita realizácie: Banská Bystrica
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

V Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica implementovala ICZ Slovakia PACS systém, ktorý umožňuje archivovať a distribuovať obrazovú zdravotnú dokumentáciu zo všetkých typov medicínskych prístrojov, podporujúcich štandard DICOM. Implementáciou PACS systému, vrátane prehliadacieho softvéru získala nemocnica komfortné riešenie nielen pre kvalifikované diagnostické účely, ale aj pre potreby bežnej klinickej práce lekárov. Vďaka centrálnemu archívu sú snímky pacientov prístupné lekárom na všetkých oddeleniach, čo vedie k skvalitneniu lekárskej starostlivosti, minimalizácii nutnosti opakovať rádiologické vyšetrenia, k ekonomickej efektívnosti a v neposlednom rade aj  k ochrane životného prostredia.