Implementácia PACS systému

  • Zadávateľ: Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
    Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
    Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
  • Dátum realizácie: 2011 - 2012
  • Lokalita realizácie: Trstená, Čadca, Liptovský Mikuláš
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s. - subdodávateľ

V rámci digitalizácie a inovácií technológií implementovala ICZ Slovakia vo viacerých nemocniciach PACS systém, ktorý umožňuje archivovať a distribuovať obrazovú zdravotnú dokumentáciu zo všetkých typov medicínskych prístrojov, podporujúcich štandard DICOM. Implementáciou PACS systému, vrátane prehliadacieho softvéru získali nemocnice komfortné riešenie nielen pre kvalifikované diagnostické účely, ale aj pre potreby bežnej klinickej práce lekárov. Vďaka centrálnemu archívu sú snímky pacientov prístupné lekárom na všetkých oddeleniach, čo vedie k skvalitneniu lekárskej starostlivosti, minimalizácii nutnosti opakovať rádiologické vyšetrenia, k ekonomickej efektívnosti a v neposlednom rade aj  k ochrane životného prostredia.

V rámci riešenia boli dodané aj komunikačné uzly „ePACS“, ktoré umožňujú zabezpečenú výmenu obrazovej zdravotnej dokumentácie medzi nemocnicami v rámci Žilinského samosprávneho kraja, ale aj inými zdravotníckymi zariadeniami. Implementáciou tohto systému sa nemocnice zaradili medzi moderné zdravotnícke zariadenia využívajúce telemedicínske riešenia.