Zabezpečenie služieb ďalšieho vzdelávania v súvislosti so zavádzaním systému DRG na Slovensku

  • Zadávateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  • Dátum realizácie: 2013 - 2014
  • Lokalita realizácie: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s. ako subdodávateľ

Cieľom projektu realizovaného z prostriedkov EÚ bolo pokryť potrebu zaškolenia pracovného personálu v rámci celej SR v súvislosti so zmenou metodiky vykazovania zdravotnej starostlivosti. Ako subdodávateľ zabezpečila ICZ Slovakia prenájom školiacej techniky a portálu, vrátane vytvorenia DRG groupera a e-learningových kurzov. Počas projektu bolo vyškolených viac ako 4000 osôb zdravotníckeho personálu.