Integrovaný IS pre poskytovanie elektronických služieb

  • Zadávateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
  • Dátum realizácie: 2014 - 2016
  • Lokalita realizácie: Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s. - subdodávateľ komponentov Vzdelávanie (eLearning) a Znalostná databáza (Confluence)

Ako jeden zo subdodávateľov projektu integrovaného informačného systému pre zabezpečenie poskytovania elektronických služieb sa ICZ Slovakia podieľala na projekte vybudovania rezortného centra zdieľaných služieb, prostredníctvom ktorého rezort hospodárstva poskytuje verejnosti vybrané elektronické služby. Projekt okrem samotného Ministerstva hospodárstva SR zahŕňa aj Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Slovak Business Agency (SBA).