Správa informačných systémov

Komplexné služby pokrývajúce životný cyklus IS a ICT

Prevádzka informačných systémov je spätá s prevádzkou infraštruktúry informačných technológií, zaistením, monitorovaním a vyhodnocovaním požadovanej dostupnosti, spoľahlivosti a výkonnosti a tiež s riešením zmenových požiadaviek.

Účel riešenia

Na informačné systémy sú dnes kladené vysoké nároky. Musia umožniť plniť organizáciám definované ciele a používateľom zvyšovať flexibilitu a efektivitu činností. Na to nutne vyžadujú správne navrhnutú a starostlivo spravovanú a prevádzkovanú infraštruktúru informačných technológií, či už ide o interné, cloudové alebo hybridné riešenie. Zabezpečte správu vašich informačných systémov a prevádzku infraštruktúry informačných technológií pomocou služby.

Charakteristika riešenia

Správa informačných systémov zaistí prevádzkovú dostupnosť informačných systémov a infraštruktúry informačných technológií podľa definovaných požiadaviek a SLA. Poskytne prevádzkovú podporu vašim správcom a používateľom pomocou definovaných procesov a rozhraní. Rozsah ponúkaných služieb je veľmi široký a variabilný. Záleží na vašich potrebách, požiadavkách a  prioritách, či okrem zabezpečenia základného chodu informačného systému budú zabezpečené aj prevádzkový a bezpečnostný monitoring a dohľad, podpora vzdelávania používateľov, optimalizácia infraštruktúry, riešenie v oblasti správy identít či PKI, integrácia on-premise a cloudových služieb či bezpečnosť údajov a mobilných zariadení.

Ďalšie informácie

Prístup, akým sú služby z oblasti správy informačných systémov poskytované, musí dávať širší zmysel. Cieľom je zaviesť a podporiť také prevádzkovo-bezpečnostné mechanizmy, aby sa docielilo kvalitatívne zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti informačných systémov a zaistenie bezpečnosti údajov, a to pri poskytovaní efektívnych a flexibilných služieb pre koncových používateľov. Spôsoby a cesty, ako taký stav docieliť, sú navrhované, optimalizované a overované realizáciou projektov v oblasti správy informačných systémov vo verejných aj komerčných organizáciách niekoľko rokov.

Súvisiace produkty

Dôveryhodná výpočtová základňa (DVZ)

E-learning

 

Monitoring systémov

 

Virtualizácia

 

MS Active Directory (návrh, implementácia)

MS Azure a Office 365

 

 

Návrh a implementácia PKI

 

Správa MS Exchange

 

Referencie

Dohľadový systém Zabbix

Systém slúži na predchádzanie a včasnú detekciu problémov pomocou nasadenia, konfigurácie a parametrizácie dohľadového systému.

Vzdelávacie a informačné centrum (VIC): E-learning

Projekt VIC bol pôvodne vytvorený pre potreby a splnenie požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o ochrane utajovaných informácií a informačnej spôsobilosti, v oblasti vzdelávania a pravidelného preškoľovania viac ako 3900 používateľov.

Dôveryhodná výpočtová základňa

Cieľom projektu bolo vybudovať jednotnú bezpečnú platformu pre prevádzku informačných systémov zaisťujúcu bezpečnostné funkcie, vysokú prevádzkovú spoľahlivosť a riadenie prístupu k aktívam.
Na základe filtrov referencie nenájdené.