Rozšíření ICZ Risk*Guide o Model aktiv

ICZ Risk*Guide – nástroj pro bezpapírové řízení a hodnocení rizik organizace podle aktuální legislativy byl rozšířen o novou funkcionalitu, která je velmi žádána zákazníky, a to o Model aktiv.

Modul Model aktiv umožní bez zbytečného zvyšování složitosti hodnocení rizik vytvoření vazeb mezi primárními a podpůrnými aktivy, vytváření sdružených aktiv se stejnou charakteristikou, sledování dopadů konkrétních rizik až na úroveň konkrétních aktiv.

Věříme, že zákazníci toto rozšíření ocení a nový modul ICZ Risk*Guide ušetří uživatelům spoustu času a umožní jim lépe hodnotit a řídit rizika.