CO JE WMS?

Náš Warehouse Management System (WMS) OSIRIS® je sofistikované softwarové řešení navržené pro efektivní správu a optimalizaci skladových operací. Jeho hlavním úkolem je zlepšit přesnost, sledovatelnost a efektivitu v logistických procesech ve skladu.

WMS OSIRIS® řeší mnoho výzev spojených se správou zásob a manipulací se zbožím. Je navržen tak, aby pomáhal podnikům spravovat své skladové operace s větší přesností, rychlostí a efektivitou.

WMS OSIRIS® je vhodný pro různé typy organizací a odvětví, které mají skladové prostory a potřebují správně uspořádat a sledovat své zásoby. Patří sem například výrobní společnosti, distributoři, maloobchodníci, e-commerce firmy, farmaceutický průmysl a další.

WMS nabízí řadu výhod a přínosů pro organizace v oblasti logistiky a skladování:

  • Zvýšená přesnost: Díky WMS OSIRIS® dochází k minimalizaci chyb při příjmu, výdeji a přemístění zboží. Systém umožňuje přesné sledování zásob a zabezpečuje, aby bylo vybráno správné zboží pro každou objednávku.
  • Sledovatelnost a transparentnost: WMS OSIRIS® umožňuje kompletní sledovatelnost pohybu zboží ve skladu od příjmu až po výdej. Systém poskytuje informace o aktuálním stavu zásob, umístění zboží a historii transakcí, což umožňuje rychlé vyhledávání a zlepšuje přehlednost skladových operací.
  • Zvýšení efektivity: WMS OSIRIS® přispívá k větší efektivitě skladových operací. Automatizuje procesy, například při příjmu a výdeji zboží, optimalizuje trasy pro manipulaci se zbožím a zlepšuje plánování a řízení zásob.
  • Optimalizace skladového prostoru: S pomocí WMS OSIRIS® je možné lépe využít skladový prostor. Systém umožňuje efektivní uspořádání zásob, plánování umístění a správu regálů. To vede ke snížení ztrát místa a umožňuje snadné vyhledávání a přesuny zboží.
  • Zlepšená spolupráce a informace pro zákazníky: WMS OSIRIS® umožňuje lepší správu informací o zásobách, plánování dodávek a koordinaci s partnery a zákazníky. Zákazníci mají lepší přehled o stavu svých objednávek a zboží, což vede ke zvýšení spokojenosti.

Celkově řečeno, WMS OSIRIS® je cenným nástrojem pro organizace, které potřebují efektivně spravovat své skladové operace. Poskytuje zlepšenou přesnost, sledovatelnost a efektivitu, což vede ke snížení chybovosti, optimalizaci skladového prostoru a zvýšení spokojenosti zákazníků.

Pokud řešíte následující témata a chcete:

  • Vždy vědět, kde přesně naleznete konkrétní zboží
  • Zrychlit a zkvalitnit práci vašich pracovníků
  • Minimalizovat chybovost a následné reklamace
  • Ušetřit čas při zaškolování nových pracovníků
  • Sledovat a mít možnost vyhodnocovat výkony vašich pracovníků
  • Mít kvalitně provedené inventury
  • Získat přehledný reporting KPI dle vlastních požadavků

Pak přišla ta pravá chvíle na implementaci WMS OSIRIS®. Nasazení našeho systému do vašeho provozu vám přinese zvýšení efektivity, zlepšení přesnosti skladových operací. Systém vám pomůže se správnou identifikací, lokalizací a sledováním zboží ve skladu, což minimalizuje chyby při příjmu, výdeji a přesunu zásob. Výsledkem bude snížení chyb a nákladů spojených s reklamacemi, ztrátou zásob, eliminace neefektivního využití pracovních sil. Získáte důkladnou dohledatelnost a transparentnost ve všech krocích skladových operací.

KROKY SPOLUPRÁCE

První kontakt

  • Oslovíte nás s poptávkou při využití kanálu, který je vám nejsympatičtější
  • Náš obchodník se s vámi telefonicky spojí, vyslechne vaše potřeby a požadavky a posbírá základní informace o vašich aktuálních procesech a očekávání a domluví si s vámi termín osobní schůzky ve vaší společnosti

Osobní schůzka

  • Na schůzku dorazí obchodník společně s IT konzultantem logistických systémů, aby společně s vámi detailněji prodiskutovali vaše požadavky, včetně obhlídky stávajících prostor a procesů
  • Preferujeme, když se schůzky účastní i někdo z klíčových uživatelů, který bude příjemcem řešení
  • Pokud vás bude zajímat i vizualizace našeho WMS OSIRIS® v testovacím prostředí vám rovnou při schůzce základní funkcionalitu a vizualizaci předvedeme
  • Dle rozsahu projektu se jednání mohou opakovat, abychom si upřesnili data, která budeme potřebovat pro co nejpřesnější obrázek o řešení, které vám budeme nabízet

Cenová nabídka

  • Ve chvíli, kdy si vzájemně odsouhlasíme a upřesníme potřeby a požadavky, následuje zpracování indikativní cenového nabídky s popisem technického řešení navrhované varianty
  • Indikativní nabídka je zcela nezávazná
  • Po odsouhlasení obsahu indikativní nabídky plynule navážou první kroky v podobě implementační analýzy, ze které bude výstupem implementační projekt a následně samotná implementace. Všechny fáze a kroky projektu postupují dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu

Zmapování procesů

  • Konzultant, který je projektu přidělen společně se zástupcem vaši společnosti provede důkladné zmapování stávajících procesů a toku zboží ve skladu
  • Analyzují se současné nedostatky, identifikují se příležitosti pro zlepšení a navrhují se optimální procesy ve spojení s WMS řešením
  • Připravíme a následně vám odprezentujeme návrh řešení, který obsahuje plán implementace WMS systému a jeho funkcionalitu. Na přání zákazníka jsme schopni zajistit společnost, která provede vizualizaci námi navrženého řešení pro lepší představu celého návrhu
  • Nedílnou součástí je řešení specifických požadavků, adaptace na stávající systémy a potřebné úpravy pro dosažení optimálního výkonu

Implementace

  • V této fázi se jedná o implementaci WMS řešení, v souladu s oboustranně odsouhlaseným implementačním projektem
  • Provádí se instalace a konfigurace softwaru a integrace s ERP, technologiemi a všemi dalšími systémy, se kterými se ve skladu počítá
  • Probíhá testování, školení zaměstnanců a příprava na ostrý provoz.
  • Součástí našich projektů je projektový manažer, který řeší všechny organizační a provozní potřeby, případně změny oproti původnímu schválenému harmonogramu

Zprovoznění a podpora

  • Během celého procesu vám budou nápomocni členové našeho týmu, kteří jsou profesionálové v oboru a kteří mají aktivní zkušenostmi z provozů
  • Po dokončení implementace a přechodu do ostrého provozu poskytujeme podporu a údržbu systému dle podmínek, které jsme si společně odsouhlasili
  • Jsme si plně vědomi toho, že nejdůležitější je plynulý přechod a spuštění nového systému, aniž by to negativně ovlivnilo chod společnosti, proto pro vás na přechodné období bude připravena zvýšená podpora, která následně přejde do podpory domluvené v servisní smlouvě
  • Zároveň vám i nadále bude k dispozici PM, AM a konzultant, kteří budou připraveni vám aktivně pomáhat a hledat další možné vylepšení. Uvědomujeme si, že i během implementace je možné přijít na další efektivnější řešení oproti původně plánované. Jsme připraveni ho realizovat formou změnových požadavků

CO UMÍME ZAJISTIT?

Často využívané technologie při námi realizovaných řešení:

 • Pick by light (PBL)
  • Technologie Pick by light je systém využívaný ve skladových a logistických operacích k usnadnění procesu výběru a kompletace zboží. Tento systém využívá světelného zobrazení, aby operátorům ukázal, které položky mají vybrat a jakým způsobem. PBL je vhodná technologie pro prostředí, kde je potřeba zpracovávat velký počet objednávek s různými položkami. Je často používána ve skladech s rychlým pohybem zboží, jako jsou e-commerce společnosti, farmaceutický průmysl, výroba nebo distribuce elektroniky.
  • Tímto způsobem technologie Pick by Light zlepšuje efektivitu a přesnost ve skladových operacích a snižuje čas a náklady na kompletací zboží.
 • Pick by voice (PBV)
  • Pick by Voice je technologie, která umožňuje operátorům ve skladech a distribučních centrech komunikovat s informačním systémem pomocí hlasových příkazů. Tato technologie se často využívá k usnadnění a zrychlení procesu výběru a kompletace objednávek. Výhodami této metody je zvýšení produktivity, přesnost vychystávání a snadné zaučené nových pracovníků. Tato metoda umožňuje nastavení volby jazyků dle potřeb uživatelů.
 • RFID
  • RFID (Radio Frequency Identification) je technologie, která umožňuje bezkontaktní identifikaci a sledování objektů pomocí rádiových vln. V logistice se RFID využívá pro automatizaci a zvýšení efektivity různých procesů. Využití RFID v logistice přináší řadu výhod, včetně zvýšení přesnosti, zrychlení procesů, zlepšení sledovatelnosti a optimalizace řízení zásob. Tato technologie umožňuje automatizaci a digitalizaci logistických operací, což vede ke zvýšení efektivity a snížení nákladů v logistickém řetězci.
 • Automatizace
  • V řadě skladových provozů je účelné využít automatizovaných skladovacích a manipulačních technologií. ICZ OSIRIS® umožňuje integrovat do skladových procesů samostatná automaticky řízená zařízení např. systémový vozík, AGV vozík, vertikální skladovací systém, mobilní regálový systém, miniload, dopravník, apod.
  • Často využívanou službou je automatizované propojení na Balíkobot. Tato integrace do ICZ OSIRIS® umožňuje našim zákazníkům komplexní využití služeb s efektivním využitím času v oblasti expedice. 

HARDWARE

Nabídka hardwarových produktů:

Mobilní terminály

Vozíkové terminály

Ruční skenery

Snímače čárových kódů

RFID řešení

Tiskárny čárových kódů

Servery

A další