Aplikace pro řízení interních auditů

Aplikace iAudit  je ucelené SW řešení, které umožňuje řídit celý životní cyklus auditních akcí od  plánování a realizaci přes sběr a vyhodnocení nálezů až po návrh a monitorování realizace nápravných opatření.  Významnou součástí aplikace je správa dokumentace auditu – auditorský spis.

Základní charakteristika

Aktivity spojené s prováděním auditů se dělí do několika oblastí. Plánování a vyhodnocení provedených auditních akcí, správu dokumentace a řízení úkolů pracovníků, kteří se provádění auditu účastní nebo plní stanovená nápravná opatření. Aplikace propojuje jednotlivé oblasti do jednoho uceleného SW řešení. Aplikace je určena pro auditory a další pracovníky, kteří jsou do auditu nebo řešení opravných opatření zapojení, a poskytuje efektivní řízení interních auditů ve firmách nebo organizacích statní správy a samosprávy. Aplikace má jednoduché intuitivní uživatelské rozhraní, minimalizuje zdlouhavou práci s papírovými dokumenty a přináší celkový přehled o všech plánovaných, probíhajících a ukončených auditech firmy nebo organizace.

Přehled funkčnosti

plánování auditů
správa auditních akcí – AA
správa auditních nálezů
správa nápravných opatření – NO
stavové řízení auditních procesů
historie auditních akcí – Audit log
správa auditních týmů a rolí
řízení oprávnění pomocí týmové politiky
hlídání závazných termínů
administrace číselníků, rolí, notifikací a přístupových práv

správa dokumentace
správa šablon
tvorba dokumentů na základě šablony
připomínkovací procesy
schvalovací procesy
integrace s elektronickou spisovou službou
výstupní sestavy – reporting
integrace na organizační strukturu a Active Directory
zákaznická přizpůsobení

Reference

Česká exportní banka

aplikace pro řízení vnitřních auditů (iAudit)