Přestavba konzolí ANS I pro HungaroControl

V prosinci 2022 byl ukončen projekt společnosti ALES a.s. pro HungaroControl Zrt. v Budapešti. Kontrakt byl podepsán 17.6.2022, následovala výroba, kompletace vstupních materiálů a instalace.  Pro řízení letových služeb v Maďarsku jsme realizovali výměnu zešikmených ploch na 42 konzolích pro zástavbu nové technologie. Koncem roku proběhla instalace u zákazníka, SAT certifikace a ukončení projektu. Demontovaný materiál byl důsledně rozebrán a ekologicky zlikvidován. Realizační práce proběhly dle schváleného harmonogramu a dílo bylo předáno ve vysoké kvalitě.

Pobočka ALES a.s. v Košicích, která se věnuje speciální výrobě, získala touto zakázkou další významnou mezinárodní referenci od svého tradičního zákazníka v Maďarsku.