Podpora vykazování zdravotní péče

ICZ a.s. se dlouhodobě věnuje podpoře kódování.

V této oblasti ICZ a.s. nabízí několik produktů a služeb

Pomocník pro vykazování diagnóz PVD

Moderní aplikace zefektivňující proces vykazování zdravotní péče. Podporuje rychlé a správné kódování, minimalizuje rizika sankcí pro zdravotnické zařízení.

Digitální knihovna EDU.I.CZ

Digitální knihovna edu.i.cz je vzdělávací platforma pro oblast zdravotnictví. Zaměřuje se zejména na oblasti kódování a financování péče.

Komunitní platforma mkn-kodovani.cz

Komunikační platforma pro odborníky v oblasti kódování. Obsahuje obecné informace o kódování, odborné fórum, aktuality.

Asistent vykazování AV(D)

Nástroj pro efektivní kódování využívající modely strojového učení pro analýzu propouštěcí zprávy.

Zaměření / účel řešení, pro koho je vhodné

Jednotlivá řešení jsou určena především osobám, zodpovědným za kódování pro potřeby vykazování zdravotní péče. Plošným využitím aplikací Pomocník pro vykazování diagnóz či Asistent vykazování AV(D) lze zásadně změnit přístup k vykazování zdravotní péče. V případě celoinstitucionálního nasazení mohou aplikaci samozřejmě využít i kliničtí pracovníci pro správné kódování dokumentace. Asistent vykazování AV(D) je zároveň rychlým nástrojem pro provádění auditů kódování.

  •  
  •  

Charakteristika, vlastnosti a funkčnost řešení AV(D)

Asistent vykazování AV(D) je na českém trhu zcela unikátní nástroj zefektivňující proces vykazování zdravotní péče. Jedná se o aplikaci, která na základě analýzy zdravotnické dokumentace o provedené péči automaticky zajišťuje vyhledání diagnóz. Jedná se o první řešení pro podporu kódování s využitím umělé inteligence v České republice. Asistent vykazování AV(D) je nástroj, který na základě analýzy propouštěcí zprávy pacienta navrhne seznam diagnóz k vykázání hospitalizačního případu zdravotní pojišťovně. AV(D) analyzuje zprávu za použití jazykových modelů strojového učení. Výstupem AV(D) je seznam diagnóz na úrovni třímístné a čtyřmístné diagnózy s označením pravděpodobnosti každé diagnózy. Zároveň jsou označovány doporučené diagnózy k vykázání a speciálně jsou označovány diagnózy, které aspirují na diagnózu hlavní. Hlavními přínosy Asistenta vykazování AV(D) jsou zvýšení produktivity kodérů a související zásadní časová úspora, zlepšení přesnosti kódování a eliminace chyb při vykazování. Spolu s tím dochází k navýšení příjmů zdravotnického zařízení a sledování korekce vykazování.

Další informace, shrnutí

Produkt AV(D) byl spolufinancován Evropskou unií.

Výpis produktů

Asistent vykazování AV(D)

Efektivní kódování využívající modely strojového učení pro analýzu propouštěcí zprávy.

Pomocník pro vykazování diagnóz PVD

Řešení zefektivňující vykazování zdravotní péče.

Digitální knihovna EDU.I.CZ

On-line vzdělávací platforma ICZ pro oblast zdravotnictví.