Ocenění společnosti ICZ Cizineckou policií ČR

V pražském Černínském paláci se dne 28. února 2023 konalo slavnostní vyhlášení ankety Policista SCP roku 2022 u příležitosti 30 let Služby cizinecké policie. Na ceremoniál byli pozváni i dva zástupci Skupiny ICZ, ředitel sekce Veřejná správa Pavel Číž a architekt IS CIS Pavel Zítko, kterým byla udělena medaile za zásluhy o podporu SCP. Jako nejlepší projekt SCP roku 2022 byl vyhlášen CIS, Cizinecký informační systém, a to zejména s důrazem na zvládnutí problémů spojených s uprchlickými vlnami roku 2022.

Cizinecký informační systém je neveřejný informační systém veřejné správy ČR spravovaný Službou cizinecké policie a provozovaný odborem informatiky Policejního prezidia České republiky. Obsahuje údaje o cizincích s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, občanech EU, azylantech apod. CIS byl vybudován společností ICZ v roce 2002, vývoj probíhá prakticky nepřetržitě, o čemž svědčí i zatím poslední číslo verze webové aplikace CIS 1.183.