IHE – Integrating the Healthcare Enterprise

IHE je iniciativa zdravotnických odborníků a zdravotnického průmyslu na zlepšení způsobu, jakým počítačové systémy ve zdravotnictví sdílejí informace. IHE podporuje budování řešení a používání zavedených standardů, jako jsou DICOM a HL7, k řešení specifických klinických potřeb na podporu optimální péče o pacienta. Systémy vyvinuté v souladu s IHE spolu vzájemně lépe komunikují, snáze se implementují a umožňují poskytovatelům péče efektivněji využívat informace.

IHE Integration Statement

ICZ eHSB – (leden 2020)