ICZ oceněna náčelníkem Generálního štábu AČR

Skupina ICZ podporuje obranyschopnost ČR a umožňuje svým zaměstnancům zúčastňovat se pravidelných vojenských výcviků v rámci tzv. aktivních záloh. Za tento přístup jsme od náčelníka Generálního štábu Armády České republiky obdrželi Děkovný dopis. Generálporučík Řehka osobně poděkoval kolegovi Vladimírovi Rajchartovi, který je vojákem aktivní zálohy a Marianu Arbetovi, řediteli sekce Infrastruktura, za dosavadní vstřícnost a ochotu podílet se na výstavbě aktivní zálohy Ozbrojených sil České republiky. Setkání s hlavními funkcionáři Armády ČR se uskutečnilo dne 25. října 2023 v prostorách Velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově a my jsme moc pyšní na všechny naše kolegy, kteří k obranyschopnosti ČR přispívají.