Akreditovaný on-line školící kurz bezpečnosti: Moderní rizika informačních technologií

Více než 90 % kybernetických útoků začíná závadným emailem. Společnosti obvykle vynakládají enormní technologické úsilí, aby takovým útokům předešly, nejsilnějším ochranným mechanismem však zůstává uvědomělý uživatel. Získat a udržet znalosti a zkušenosti, jež obstojí v moři nástrah kyber prostoru není snadné a tento proces často naráží na nedostatečné edukativním materiály a nulovou zpětnou vazbu.

 

Řešením je…

Ministerstvem vnitra ČR akreditované on-line školení v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti na technologicky nejvyspělejší cloudové platformě Proofpoint.

 

Hlavní parametry kurzu

Jedná se o školící program (kurz) pro úředníky pro zvýšení povědomí o moderních rizicích, plynoucích z kybernetického světa a využívání moderních technologií. Cílem školení je poskytnout jeho účastníkům přehlednou, srozumitelnou a atraktivní formou nezbytné, a především praktické informace z oblasti bezpečného chování v kybernetickém světě.

  • Kurz je určen pro všechny zaměstnance a vedoucí zaměstnance územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností, kteří v rámci svých pracovních i mimopracovních povinností užívají IT vybavení a přicházejí do styku s daty v digitální podobě.
  • Školení je akreditováno na 10 vyučovacích hodin dle zákona č. 312/2002 Sb.,
  • Lze absolvovat postupně po částech a kdykoliv dle preferencí každého v rámci doby 30 dnů od spuštění.
  • V rámci licence kurzu je zahrnut i volitelný roční přístup na další tematické moduly pro zaměstnance (více než 40 dalších modulů z oblasti kybernetické bezpečnosti).
  • Doplňkově je možné vytvářet a vyhodnocovat zkušební phishing útoky (simulovat reálného útočníka) na zaměstnance pro zjištění reálného chování v případě skutečného útoku.

 

 

Tematické celky (moduly) akreditovaného kurzu

 

» Jak se vyhnout nebezpečným odkazům «  » Úvod do phishingu « » Zabezpečení elektronické pošty na mobilních zařízeních «
» Zajištění bezpečnosti mimo pracoviště « » Ochrana před ransomwarem « » Bezpečnost mobilních zařízení «
» Sociální inženýrství « » Oprávnění mobilních aplikací « » Bezpečnost mobilních aplikací «

 

 

 

Uživatel se tak stává silnou poslední linií obrany prostředků a know-how zaměstnavatele.

 

V případě zájmu o kurz nás kontaktujte přes formulář: