Nemocničný informačný systém vo Fakultnej nemocnici Brno

  • Zadávateľ: Fakultní nemocnice Brno
  • Lokalita realizácie: Brno, Česká republika
  • Realizoval: ICZ a. s.

Najrozsiahlejšia implementácia nemocničného informačného systému v ČR s viac než tisíckou koncových pracovísk. Komplexné riešenie klinických agend je kostrou informačného systému tohto popredného zdravotníckeho zariadenia v ČR. Systém je prepojený s ďalšími informačnými systémami, prístrojovou technikou, rieši centrálny register pacientov i komplexné objednávanie.