Komplexný informačný systém v Národnom ústave srdcových chorôb

  • Zadávateľ: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
  • Dátum realizácie: 2010 - 2012
  • Lokalita realizácie: Bratislava, Slovenská republika
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb je vrcholovým pracoviskom srdcovocievnej medicíny na Slovensku. V roku 2010 prešiel komplexný nemocničný systém upgradom, ktorý pozostával z obnovy pôvodnej infraštruktúry a hardvérového vybavenia, implementácie klinického nemocničného systému DOCTUS a implementácie ekonomického IS Microsoft Dynamics NAV. Komplexné, modulárne a flexibilné riešenie klinického NIS je prispôsobované požiadavkám platnej slovenskej legislatívy a spĺňa technické a funkčné požiadavky pre podporu práce odborného zdravotného personálu.