Informačné systémy pre zdravotníctvo

Komplexné a vzájomne previazané riešenia podporujúce manažment zdravotníctva.

Patríme medzi popredných dodávateľov na trhu IT riešení pre zdravotnícke zariadenia. Klinické a nemocničné informačné systémy ICZ Slovakia denne pomáhajú zabezpečiť prevádzku desiatok zdravotníckych pracovísk v rámci SR. Naše riešenia pokrývajú procesy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale napr. aj NTS SR, alebo Národného toxikologického informačného centra.. Konkrétne ide o plánovanie zdravotnej starostlivosti a jej riadenie, prácu s dátami alebo operatívnu podporu pre finančné či kvalitatívne riadenie zdravotníckeho zariadenia, vrátane podpory vykazovania zdravotnej starostlivosti. Súčasťou portfólia našich riešení je tiež riešenie pre správu, archiváciu, zobrazenie a zdieľanie obrazovej dokumentácie v rámci jedného či viacerých zdravotníckych zariadení.

Prehľad produktov

Doctus
Moderný klinicky nemocničný informačný systém pokrývajúci potreby spracovania údajov vo všetkých hlavných oblastiach činnosti nemocnic a zdravotníckych zariadeniach.

Produktový list v PDF

DRG asistent
Jedinečný nástroj zefektívňujúci vykazovanie zdravotnej starostlivosti, s jeho využitím je možné výrazne zredukovať chybovosť pri vykazovaní poskytnutej zdravotnej starostlivosti a zvýšiť príjmy zdravotníckeho zariadenia.

Produktový list v PDF

IS pre transfúzne stanice Rubín
Moderný informačný systém pokrývajúci potreby spracovania údajov vo všetkých oblastiach činnosti transfúznych staníc.

Centralizované riešenie – produktový list v PDF
Transfúzna stanica – produktový list v PDF

Správa, archivácia a obeh dokumentov
Systémy pre riadenie a uľahčenie firemných procesov, riešenie pre správu elektronických dokumentov a registratúry a ďalšie.

Viac informácií

ICZ AMIS PACS FlexServer, ICZ ePacs
Flexibilný systém pre jednoduchú výmenu pacientskej obrazovej dokumentácie vrátane plnohodnotného archívu pre spoľahlivú archiváciu DICOM snímkov.

ICZ AMIS PACS FlexServer – produktový list v PDF
ICZ ePACS – produktový list v PDF

Referencie

DRG asistent na slovenskom trhu

DRG asistent je na slovenskom trhu jedinečný nástroj správne vykazovanie zdravotnej starostlivosti. S jeho využitím už desiatky nemocníc výrazne zefektívnili vykazovanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Práca lekárov sa výrazne zjednodušila, keďže majú okamžité informácie o správnosti kódovania. V neposlednom rade manažéri a riadiaci pracovníci v nemocniciach majú viac informácií o vykázanej zdravotnej starostlivosti.

Národná transfúzna služba Slovenskej republiky

Základné informácie Hlavnou prioritou Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky (ďalej NTS ) pri odbere, spracovaní, distribúcií a využití krvi je ochrana zdravia verejnosti a účinná prevencia prenosu infekčných chorôb. Aj vďaka spolufinancovaniu z prostriedkov Európskej únie mala NTS možnosť realizovať národný projekt „Dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby“. Nevyhnutnou súčasťou tohto projektu bola aj modernizácia informačného … Čítajte ďalej

Svet zdravia, a.s.

Pre Svet zdravia a.s. a jeho sieť nemocníc implementovala ICZ Slovakia a. s. komplexné riešenie pre potreby zavedenia DRG systému na Slovensku. Projekt pokrýva riešenie pre podporu práce lekárov v nemocniciach ako aj podporu práce pre kontrolu a vyhodnocovanie vykázanej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste za všetky nemocnice v sieti.
Na základe filtrov referencie nenájdené.