DRG asistent na slovenskom trhu

  • Produkty: DRG asistent
  • Lokalita: Slovensko
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

DRG asistent je na slovenskom trhu jedinečný nástroj správne vykazovanie zdravotnej starostlivosti. S jeho využitím už desiatky nemocníc výrazne zefektívnili vykazovanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Práca lekárov sa výrazne zjednodušila, keďže majú okamžité informácie o správnosti kódovania. V neposlednom rade manažéri a riadiaci pracovníci v nemocniciach majú viac informácií o vykázanej zdravotnej starostlivosti.