Svet zdravia, a.s.

  • Produkty: DRG asistent
  • Zadávateľ: Svet zdravia, a.s.
  • Lokalita: Slovensko
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.
  • :

Pre Svet zdravia a.s. a jeho sieť nemocníc implementovala ICZ Slovakia a. s. komplexné riešenie pre potreby zavedenia DRG systému na Slovensku. Projekt pokrýva riešenie pre podporu práce lekárov v nemocniciach ako aj podporu práce pre kontrolu a vyhodnocovanie vykázanej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste za všetky nemocnice v sieti.