Riadenie skladových procesov a podnikovej intralogistiky

Moderný riadený sklad

Účel riešenia

Riešenie je primárne určené spoločnostiam, v ktorých dochádza k transformácii materiálu na polotovary či hotové výrobky, ktoré sú následne ďalej spracovávané alebo expedované. Informácie zistené mobilnými terminálmi, senzormi aj samotnými pracovníkmi poskytujú celkový a okamžitý prehľad o danej výrobnej alebo skladovej oblasti, vďaka ktorému je možné sledovať úrovne zásob, rozpracovanosť aktuálnych zákaziek či riešiť operatívne požiadavky. Samozrejmosťou je zaistenie komunikácie s ostatnými informačnými systémami a technológiami používanými v spoločnosti .

Charakteristika riešenia

Základné funkcie zaisťujú plánovanie a riadenie skladových procesov pri príjme, naskladnení, vyskladnení a vychystaní, kompletizácii, príprave expedície a kontrole nakládky, reorganizácii skladu a jeho fyzickej inventúre. Funkcionalita však vždy záleží na konkrétnych procesoch a ich vlastnostiach, ktorým sa riešenie prispôsobuje. Výhodami riešenia sú zníženie chybovosti pri práci, zlepšenie organizácie a riadenia skladových procesov a zamestnancov, podpora automatickej identifikácie a mobilných zariadení a v neposlednom rade vytvorenie presného a spoľahlivého zdroja údajov o stave a pohybe zásob.

Ďalšie informácie

Vo väčšine procesov riešenie poskytuje aktívnu podporu v oblastiach plánovania, rozhodovania i vyhodnocovania, pričom pracovníci v ňom následne registrujú vykonané činnosti. Vďaka tomu je pri správnom použití možné dosiahnuť prakticky nulovú chybovosť. Všetky vykonávané činnosti sú spätne vysledovateľné a dokážu zistiť napríklad informácie, z akej šarže materiálu bol výrobok vytvorený alebo kto s expedičnou paletou manipuloval ako posledný. Vďaka týmto a ďalším vlastnostiam sa riešenie dodávané spoločnosťou ICZ radí medzi najlepšie na trhu.

Súvisiace produkty

ICZ OSIRIS

Systém pre riadenie skladu

Systém umožňujúci realizovať princípy riadeného skladovania vo všetkých typoch skladových prevádzok. Vo väčšine procesov riešenie poskytuje aktívnu podporu v oblastiach plánovania, rozhodovania i vyhodnocovania, pričom pracovníci v ňom následne registrujú vykonané činnosti.

ICZ KRONOS

Riadenie prepravných okien

Robustný produkt, ktorý je možné použiť samostatne alebo ako doplnenie systému ICZ OSIRIS, a rozšíriť tak princípy riadeného skladovania až na úroveň nakladacích rámp. Vďaka jednoduchému ovládaniu môžu okrem dispečerov expedície do riešenia pristupovať aj jednotliví dopravcovia a behom chvíle zarezervovať voľný časový úsek a konkrétnu pozíciu pre vyloženie alebo naloženie materiálu.

Referencie

Centrálny distribučný sklad

Realizácia systému riadenia centrálneho distribučného skladu zahŕňajúca dodávku hardvéru, aplikačného softvéru a súvisiacich služieb, vrátane dátového prepojenia s podnikovým informačným systémom.

Distribučné centrum textilného tovaru

Realizácia systému riadenia európskeho logistického centra textilného tovaru zahŕňala dodávku hardvéru, aplikačného softvéru a súvisiacich služieb.

Expedičný sklad fľaškového piva

Realizácia systému riadenia expedičného skladu zahŕňajúca dodávku hardvéru, aplikačného softvéru a súvisiacich služieb.

Riadenie skladových procesov a podnikovej intralogistiky

Realizácia systému riadenia centrálneho skladu nakupovaných materiálov, rozpracovanej výroby a hotových výrobkov zahŕňajúca dodávku mobilných terminálov, aplikačného softvéru WMS Osiris a súvisiacich služieb.
Na základe filtrov referencie nenájdené.