Riadenie skladových procesov a podnikovej intralogistiky

  • Zadávateľ: Benteler Automotive, a. s.
  • Dátum realizácie: 2014
  • Lokalita realizácie: Rumburk, Česká republika
  • Realizoval: ICZ a. s.

Realizácia systému riadenia centrálneho skladu nakupovaných materiálov, rozpracovanej výroby a hotových výrobkov zahŕňajúca dodávku mobilných terminálov, aplikačného softvéru WMS Osiris a súvisiacich služieb (vrátane dátového prepojenia s nadradeným systémom SAP). Sklad je vybavený systémovými vozíkmi Jungheinrich so skladovou navigáciou.