Distribučné centrum textilného tovaru

  • Zadávateľ: Great United Trading s.r.o.
  • Dátum realizácie: 2009
  • Lokalita realizácie: Dobrovíz, Česká republika
  • Realizoval: ICZ a. s.

Realizácia systému riadenia európskeho logistického centra textilného tovaru zahŕňala dodávku hardvéru (server, bezdrôtová sieť, mobilné terminály), aplikačného softvéru a súvisiacich služieb (vrátane dátového prepojenia s nadradeným systémom ESO). Sklad je vybavený systémovými vozíkmi Jungheinrich bez skladovej navigácie.