Centrálny distribučný sklad

  • Zadávateľ: HAMÉ a.s.
  • Dátum realizácie: 2006
  • Lokalita realizácie: Staré Město, Česká republika
  • Realizoval: ICZ a. s.

Realizácia systému riadenia centrálneho distribučného skladu zahŕňajúca dodávku hardvéru (server, bezdrôtová sieť, mobilné terminály), aplikačného softvéru a súvisiacich služieb (vrátane dátového prepojenia s podnikovým informačným systémom MFG/PRO).