ePACS

  • Garant projektu: Ministerstvo zdravotníctva ČR
  • Lokalita realizácie: Európa
  • Realizoval: ICZ a. s.

ICZ je technickým realizátorom mimoriadneho národného projektu, v rámci ktorého si niekoľko stoviek zdravotníckych zariadení v celej ČR i zahraničí vymieňa obrazové zdravotnícke informácie. Ide o zásadný projekt elektronického zdravotníctva v ČR v rámci Európy. Garantom a prevádzkovateľom projektu je Ministerstvo zdravotníctva ČR.