Upgrade informačného systému transfúziologického oddelenia

  • Zadávateľ: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
  • Dátum realizácie: 2016
  • Lokalita realizácie: Ružomberok
  • Realizoval: ICZ Slovakia a. s.

V roku 2016 ICZ Slovakia v ÚVN Ružomberok realizovala upgrade pôvodného IS na transfuziologickom oddelení, ktorý bol nahradený moderným IS Rubín. Oddelenie hematológie a transfuziológie poskytuje komplexný sortiment hematologických vyšetrení, transfuziologická časť organizuje darcovstvo a vyrába, skladuje a distribuuje krv a krvné deriváty. Nový informačný systém kompletne pokrýva prácu transfúzneho oddelenia od evidencie darcu, počas celého procesu výroby transfúzneho výrobku až po jeho výdaj. Súčasťou riešenia je tiež zabezpečenie  prenosu údajov o transfúznych liekoch zo skladu transfúzneho oddelenia ÚVN do skladu Štátnych hmotných rezerv, ako aj  plná podpora mobilných výjazdov za darcami mimo transfuziologického pracoviska. Aplikácia bola integrovaná so systémami tretích strán (nemocničný IS Clinicom a IS Pharmacy).