Komerčná sféra

Sprístupnite služby vašim klientom kedykoľvek, rýchlo a pohodlne prostredníctvom používateľsky prívetivého internetového portálu. Ušetrite váš čas a náklady zjednodušením prístupu do elektronickej schránky bez použitia eID karty.

Získajte kontrolu nad svojimi dokumentmi a zefektívnite riadenie firemných dokumentov či procesov. Široká produktová základňa spoločnosti ICZ vás navždy zbaví dokumentovej záťaže.

 

Komplexné riešenie pre riadenie vzdelávania vašich zamestnancov vám ponúka celkový prehľad o ich znalostiach, schopnostiach a absolvovaných školeniach na jednom mieste, pričom šetrí váš čas a náklady.